Ay: Eylül 2022

BASIN AÇIKLAMASI

2828 sayılı kanunun Geçici 16.maddesinin 1.fıkrası, Anayasa Mahkemesinin 08.09.2022 tarih ve 2022/65 E. – 2022/102 K.sayılı kararıyla oyçokluğuyla İPTAL etmiştir. Bu karar 2-Anayasa Mahkemesinin bu kararı kabul edilebilir değildir. Şöyle…

Sivil Sesler Festivaline Davet Edildik

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve bir çok Sivil Toplum Kuruluşunun katıldığı Sivil Sesler Festivaline Bu Yıl Başvuran 400 ün üzerinde Sivil Toplum Kuruluşu arasından Anadolu…