DABAF

GÜÇLÜ DERNEKLER İÇİN BİR ARADAYIZ

Üye Olmak İçin

 • Home
 • Üye Olmak İçin

Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonu kuruluş amaçlarına yönelik faaliyetler yapan Devlet Korumasından Ayrılan Bireyler, Engelli Bireyler, Kadınlar, Yaşlılar, Çocuklar ve gençlik alanlarında faaliyetler yapan Katılımcı ,Fayda Yaratma , Şeffaflık, Hesap verilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen bütün derneklerin üye olabileceği

ÜYELİK ŞARTLARI

1- Dernek Tüzüğünde Federasyon Kurmaya ve Kurulu Federasyona Üye Olmaya ibaresi bulunan Tüzük Maddesinin Olması.

2- Genel Kurul İle Üyelik Yetkisi alınması.

3-Genel Kurul Sonrası Yönetim Kurulu Kararı ve Genel Kurul Tutanağı ile

4- Her Derneğin 5 Tane Federasyon Delegesi belirlenerek Genel Kurul İle Seçilen Organları arasında olması gerekmektedir.

5- Federasyon Üyeliği için gerekli olan üye giriş aidatı olan 100,00 TL nin yatıldığına dair (Banka Dekontu yada Dernek Alındı Belgesi)

6-Dernek Tarafından Yazılacak olan Üst Yazı

 • Dernek genel kurulunda alınmış “Federasyonumuza üye olma” karar örneği,
 • Onaylanmış dernek tüzüğü,
 • Dernek çalışmalarının özetlendiği rapor,
  • Üyelik ödentisi,
  • Üye sayıları ve üye listelerinin Federasyon yönetim kuruluna bildirilmesi ile başvurusu gerçekleşir.
  • Üye aidatı genel kurulca belirlenir. Başvuru Federasyon yönetim kurulunca incelenir ve en geç 30 gün içerisinde karara bağlanarak sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.