DABAF

GÜÇLÜ DERNEKLER İÇİN BİR ARADAYIZ

Çalışma Grupları

  • Home
  • Çalışma Grupları

Ekonomi ve Finans Çalışma Grubu

Amaç:

Çalışma grubunun temel amacı; Ekonomi ve Finans ile ilgili araştırmalar yapmak, eğitimler organize etmek, sertifika programları düzenlemek, projeler hayata geçirmek ve çağın gereklerine uygun ekonomi ve finans politikaları önerileri geliştirmek.

Çalışma Grubu Ekibi:

Toplumsal Cinsiyet & Kadın Özgürlüğü Çalışma Grubu

Amaç:

Çalışma grubunun amacı; Toplumsal cinsiyete dayalı kalıplaşmış rolleri, ön yargıları, basmakalıp düşünceleri ve davranış kalıplarını sorgulamak, ötekileştirilen bireylere yönelik nefret söylemi, fiziksel ve psikolojik taciz ve nefret cinayetleri konularında toplumda farkındalık yaratmak, bilinç uyandırmak; bu amaçları gerçekleştirmek üzere bilgilendirme toplantıları, sempozyum, çalıştaylar, panel, konferans, forum ve seminerler düzenlemek, projeler üretmek, politika önerileri geliştirmektir.

Çalışma Grubu Ekibi:

Toplumsal Hukuk Çalışma Grubu

Amaç:

Çalışma grubunun temel amacı; toplumsal hukuk ile ilgili alanlarda araştırmalar yapmak, panel, sempozyum, seminer, sertifka programları, eğitimler, konferans düzenlemek, projeler üretmek ve politika önerileri geliştirmek.

Çalışma Grubu Ekibi: 

Teknoloji Çalışma Grubu

Amaç:

Çalışma grubunun temel amacı; teknoloji ve yapay zeka ile ilgili toplumu ilgilendiren alanlarda araştırmalar yapmak, panel, sempozyum, seminer, sertifka programları, eğitimler, konferans düzenlemek, projeler üretmek ve politika önerileri geliştirmek.

Çalışma Grubu Ekibi: