DABAF

GÜÇLÜ DERNEKLER İÇİN BİR ARADAYIZ

Başkanın Mesajı

  • Home
  • Başkanın Mesajı
Mehmet ÇOLAK
Başkanın Mesajı

Kıymetli yol arkadaşlarım, bizler bölgemizde devlet korumasında yetişen ve toplumumuzun diğer kesimlerindeki dezavantajlı grupların sorunlarının belirlenmesi ve belirlenen bu sorunların çözümü noktasında gerek Kamu Kurumları, gerekse de bu sorunlar ile dertlenen Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelerek sorunların çözümüne ilişkin politikalar belirleme ve bu politikalar ışığında temsil edilen kesimin sorunlarına çözüm bulmak için yola çıktık.

Belirlenen bu sorunların ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın kapasitelerinin geliştirilmesi politika oluşturma kabiliyetlerinin arttırılması ile bu güçlerinin ilk hedefte Bölgesel güç birliği ile olabileceğinin inancındayız, işte bu hedefler doğrultusunda bölgemizde kurulan, Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonunu Malatya, Erzurum, Ağrı, Muş, Bingöl illerindeki Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Derneklerinin öncülüğünde kurulan, Federasyonumuzun bölgemizde güçlenerek üye dernek sayılarını arttırarak büyümeye devam edeceğiz.

Bizler bu güç birliğinin önemi ile hareket ederken, Avrupa Birliği projeleri ile kaynak geliştirme kapasite güçlendirmek stratejik davalama konularında ilk projemizi gerçekleştirerek son derece önemli kazanımlar elde edilmesi bizlere gösterdi ki birlikte hareket edersek bu işin ne kadar kolay olacağını ve derneklerimizin daha bilinçli ve ne istediğini bilen bir kurumsal yapıya kavuşacaklarını gördük, işte bu hedeflerimiz doğrultusunda hareket eden federasyonumuzun gelişmesine büyümesine katkı sunan tüm derneklerimizi ve üyelerimizi kutlar daha büyük hedeflere birlikte varılması dileklerim ve saygılarımla sunarım.