Ağrı Yurt Ay Der

 

Ağrı Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği Federasyonumuzun Kurucu Derneği ve Üyesidir

Denek Başkanı : Recep ÇİRİK Federasyondaki görevi  Federasyon Genel Sekreteridir