Yazar: admin

BASIN AÇIKLAMASI

2828 sayılı kanunun Geçici 16.maddesinin 1.fıkrası, Anayasa Mahkemesinin 08.09.2022 tarih ve 2022/65 E. – 2022/102 K.sayılı kararıyla oyçokluğuyla İPTAL etmiştir.…

Aynı amaç ve faaliyette bulunan YURT – Dernek Başkanları nın Yozgat Yurt Ayder Başkanı Sayın Hakan ÇELİKSOY un teklifi ve…