Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Ettik

Yeni kurulan ve kısa adı DABAF olan Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonu Başkanı Mehmet Çolak ve Yönetim Kurulu üyeleri  Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Malatya Yetiştirme…

BASIN AÇIKLAMASI

2828 sayılı kanunun Geçici 16.maddesinin 1.fıkrası, Anayasa Mahkemesinin 08.09.2022 tarih ve 2022/65 E. – 2022/102 K.sayılı kararıyla oyçokluğuyla İPTAL etmiştir. Bu karar 2-Anayasa Mahkemesinin bu kararı kabul edilebilir değildir. Şöyle…

Sivil Sesler Festivaline Davet Edildik

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve bir çok Sivil Toplum Kuruluşunun katıldığı Sivil Sesler Festivaline Bu Yıl Başvuran 400 ün üzerinde Sivil Toplum Kuruluşu arasından Anadolu…

Aynı amaç ve faaliyette bulunan YURT – Dernek Başkanları nın Yozgat Yurt Ayder Başkanı Sayın Hakan ÇELİKSOY un teklifi ve tüm Dernek Başkanlarımızın ortak kararı ile 24 Ağustos 2022 Çarşamba…

2. Olağan Genel Kurulumuz Gerçekleştirildi

Anadolu Büyük Aile Federasyonu 2. Olağan Üstü Genel Kurulu Federasyon Merkezinde Gerçekleştirildi 3 yılda bir yapılan olağan Genel Kurulumuz Federasyon Genel Yönetim Kurulunun aldığı karar gereğince aşağıdaki gündem ile yapıldı.…