Yazar: admin

3 Yıllık Stratejik Planımız Hazırlandı

Federasyonumuz Proje birimi tarafından AB Sivil Düşün proje ofisine başvurularak hazırlanan projemizin desteklenmesi sonucu alınan eğitim ve destekleri sonucunda hazırladığımız ve üye derneklerimizin yararlanabileceği 3 yıllık stratejik planımızın hazırlık sürecini…

FEDERASYONUMUZ BÜYÜYOR

2019 Yılında kuruluş sürecini tamamlayarak temsil ettiği kesimin sorunlarına yönelik çalışmalar yapan federasyonumuz Malatya, Ağrı Bingöl Muş ve Erzurum derneklerinin öncülüğünde ortak hareket etme bilinci ile gerçekleştirildiği çalışmaları ve uyguladığı…

STRATEJİK PLAN ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erzurum’da, Anadolu Büyük Aile Federasyonu tarafından ’Stratejik Bağlarımız Güçleniyor’ projesi kapsamında ’2023-2025 Stratejik Plan Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Erzurum, Malatya, Ağrı, Muş ve Bingöl illerde bulunan yurt ay dernekleri tarafından kurulan Anadolu…

BASIN AÇIKLAMASI

2828 sayılı kanunun Geçici 16.maddesinin 1.fıkrası, Anayasa Mahkemesinin 08.09.2022 tarih ve 2022/65 E. – 2022/102 K.sayılı kararıyla oyçokluğuyla İPTAL etmiştir. Bu karar 2-Anayasa Mahkemesinin bu kararı kabul edilebilir değildir. Şöyle…